Sejarah Penubuhan

Pada tahun 1994, MAIS Zakat Sdn. Bhd. yang dikenali sebagai Pusat Zakat Selangor (PZS) ditubuhkan bertujuan menjalankan aktiviti kutipan dan agihan zakat di Negeri Selangor. Bagaimanapun, apabila PZS dinaiktaraf kepada Lembaga Zakat Selangor (MAIS) pada tahun 2006, MAIS Zakat Sdn. Bhd. tidak lagi aktif (dormant). Pada tahun 2011, MAIS Zakat Sdn. Bhd. telah diaktifkan semula bertujuan untuk meluaskan peranan Lembaga Zakat Selangor dalam melaksanakan Program Pembangunan Ekonomi untuk asnaf fakir dan miskin di Negeri Selangor. Pada November 2015, MAIS Zakat Sdn. Bhd. telah menukar nama kepada Teraju Ekonomi Asnaf Sdn. Bhd dengan singkatan nama TERAS.

Tujuan Penubuhan

  1. Membangun, mengurus dan mengawal pembagunan usahawan asnaf
  2. Memberi latihan keusahawanan dan latihan teknikal secara efektif dan berkesan
  3.  Mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada asnaf melalui kolaborasi dengan pihak swasta
  4.  Mengurus geran yang diberikan kepada TERAS secara efisyen dan efektif

Objektif

  1. Melengkapkan Keperluan Asasi Asnaf di Selangor
  2. Membangunkan Usahawan Asnaf
  3. Memperkasakan Pengurusan Agihan

Visi & Misi

Visi : Menjadi sebuah organisasi terulung dalam melaksanakan tanggungjawab untuk memenuhi Service Level Agreement (SLA) dan memaksimumkan keuntungan syarikat.

Misi: Meningkatkan produktiviti secara konsisten dalam memenuhi keperluan Service Level Agreement (SLA) serta memberikan pulangan yang besar kepada pemegang saham dalam tempoh 5 tahun.